Firma windykacyjna

W dobie rosnącego zadłużenia naszego społeczeństwa popyt na usługi windykatorów wciąż rośnie, nic więc dziwnego, iż sporo osób zastanawia się nad założeniem firmy trudniącej się odzyskiwaniem należności. Jednak aby zajmować się windykacją długów, należy posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne oraz dysponować świetną znajomością prawa.

Zarejestrowanie firmy windykacyjnej jest proste i nie są wymagane do tego żadne zezwolenia ani uprawnienia. Jednakże trzeba pamiętać, iż działalność windykacyjna jest regulowana przez liczne przepisy, które ściśle określają prawa oraz obowiązki windykatora. Podstawę prawną dla prowadzenia działalności windykacyjnej oraz świadczenia usług windykacyjnych tworzą: Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o usługach detektywistycznych, ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, ponadto Prawo bankowe, ustawa o ochronie danych osobowych czy wreszcie ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Jak więc jasno wynika z powyższego wyliczenia, windykator powinien mieć (choć nie musi) wykształcenie prawnicze, które ułatwi mu poruszanie się w gąszczu przepisów oraz sporządzanie urzędowych dokumentów (pisma procesowe, nakazy zapłaty).

Równie ważne w działalności windykatora są kompetencje społeczne oraz interpersonalne: zdolności negocjacyjne, upór i cierpliwość, odporność na stres, a nawet umiejętności detektywistyczne.

Osoby, które nie posiadają opisanych kwalifikacji, powinny więc zatrudnić w swojej firmie doświadczonych profesjonalistów, zajmujących się różnymi aspektami świadczonych przez firmę usług, np. sekretarkę, osobę zajmującą się telefonicznym odzyskiwaniem należności, negocjatora, radcę prawnego itp. (w tej sytuacji należy się jednak liczyć z wysokimi kosztami pracy i mniejszymi zarobkami właściciela).

Dochody

Źródłem dochodów firmy zajmującej się windykacją są prowizje, stanowiącą określony procent danej wierzytelności, a także opłaty pobierane od klientów za tzw. monitoring należności. Coraz więcej bowiem firm, aby zwiększyć dyscyplinę płatniczą swoich kontrahentów, zleca windykatorom działania o charakterze prewencyjnym i dyscyplinującym.

Usługi

Firma windykacyjna podejmuje szereg różnych działań składających się na proces windykacyjny. Są to: monitoring należności, windykacja polubowna (przedsądowa), windykacja sądowa i egzekucyjna oraz windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Jednak wiele firm oferuje swoim klientom usługi dodatkowe, np. doradztwo prawne, wywiad gospodarczy lub skup wierzytelności.

O czym warto pamiętać

Na koszt prowadzenia firmy windykacyjnej składają się nie tylko płace pracowników, opłaty czynszowe oraz pozostałe koszty administracji, ale też wszelkie wydatki związane z egzekwowaniem zaległych należności. Profesjonalna firma samodzielnie ponosi koszty wynikające z procesu windykacyjnego i rozlicza się z klientem dopiero po skutecznym odzyskaniu długu. Może więc się zdarzyć, iż windykator otrzyma prowizję dopiero po kilku latach żmudnych wysiłków lub – w niektórych przypadkach – nie otrzyma jej wcale.

Dodaj komentarz