Mini ZOO

Otwarcie własnego mini zoo może być dobrym pomysłem na biznes w przypadku osób, które prowadzą działalność rolniczą, oferują usługi agroturystyczne lub dysponują dużą działką, położoną w atrakcyjnej lokalizacji (najlepszym miejscem na założenie zoo jest bliskie sąsiedztwo dużego miasta lub rejon chętnie odwiedzany przez turystów). Równie istotnym czynnikiem jest łatwy dojazd – większość funkcjonujących w naszym kraju prywatnych ogrodów zoologicznych jest usytuowana w pobliżu tras szybkiego ruchu, po których w okresie letnim przejeżdża wiele osób.

Przed przystąpieniem do inwestycji warto wziąć pod uwagę fakt, iż mini zoo będzie przynosiło dochód przede wszystkim w sezonie letnim, natomiast w pozostałych miesiącach może generować straty (z reguły prywatne ogrody zoologiczne są otwarte od początku maja do końca października). Dlatego warto już na etapie planowania przedsięwzięcia przemyśleć strategię marketingową, dzięki której goście będą odwiedzali zoo również poza sezonem. Przykładem rozwiązania, które może zapewnić dochód w miesiącach zimowych, jest nawiązaniem współpracy ze szkołami oraz przedszkolami lub organizowanie imprez urodzinowych (np. dzieci zwiedzają zoo, a następnie biorą udział w ognisku lub kuligu).

Infrastruktura

Na terenie zoo – oprócz wybiegów i zagród dla zwierząt – powinien się znajdować parking dla gości, bezpłatny plac zabaw dla dzieci, miejsce na grilla lub ognisko, toalety, a także punkt małej gastronomii, w którym goście będą mogli kupić napoje lub słodycze. Warto również w obrębie zoo stworzyć tematyczne ścieżki edukacyjne oraz zadbać o dobre miejsca widokowe. Ciekawym pomysłem jest np. stworzenie oddzielnej ekspozycji, w której dzieci będą mogły poznać polskie zwierzęta hodowlane (kozy, króliki, cielaczki, osiołki, świnki itp.), a nawet brać czynny udział w ich dokarmianiu.

Zwierzęta

Decydując się na wybór określonych gatunków, warto zwrócić uwagę na koszty ich utrzymania, a także koszty opieki weterynaryjnej (należy zapewnić zwierzętom minimum dwie wizyty lekarza w miesiącu). Przypomnijmy w tym miejscu, iż każde prywatne zoo podlega okresowej kontroli, prowadzonej przez inspektora ochrony środowiska, dlatego wszelkie zaniedbania w opiece nad zwierzętami mogą mieć dla właściciela negatywne skutki.

Doświadczenia już funkcjonujących prywatnych ogrodów zoologicznych dowodzą, iż największą popularnością wśród dzieci cieszą się zwierzęta kopytne: kózki, kucyki, osiołki, owce, sarny, alpaki. Atrakcją niejednego zoo są również świnki wietnamskie, szopy pracze, strusie, dziki, sarny oraz wielbłądy. Większość z tych gatunków można zakupić od prywatnych hodowców lub nawiązać kontakt z działem hodowlanym państwowych ogrodów zoologicznych. Szacunkowy koszt zakupu zwierząt waha się od 30 do 50 tys. złotych (jednak dokładna suma zależy od liczebności i rodzaju zwierząt).

Dodaj komentarz