Prywatny żłobek

Rodzice 3-4-latków w szczególności w dużych miastach doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielki jest problem z tym, aby ich pociecha dostała się do państwowego przedszkola. Co więcej prywatne przedszkola mimo, że droższe również są oblegane. Każdego roku dla wielu dzieci po prostu brakuje miejsc w tych placówkach. Często rodzice są zmuszeni do szukania pomocy w bliższej i dalszej rodzinie, poszukiwania kompetentnej niani (co w szczególności w przypadku dużych miast jest nie lada wydatkiem). Niejednokrotnie także jedno z nich decyduje się na rezygnację z pracy zawodowej, co z kolei powoduje znaczne uszczuplenie ich domowego budżetu. Jeśli chodzi o żłobki to sprawa wygląda jeszcze gorzej. Krążą legendy o tym, że dziecko do żłobka powinno się zapisywać jeszcze przed jego przyjściem na świat. Jest to oczywiście niemożliwe. Tkwi w tym jednak źródło prawdy, ponieważ otrzymanie miejsca w żłobku graniczy wręcz z cudem.

Zakładanie żłobka – kwestie formalne

Z tego powodu warto zastanowić się, czy nie warto wpasować się w tę lukę i założyć żłobek. Aby to rozbić należy posiadać odpowiednio zaadaptowany do potrzeb podopiecznych lokal oraz wykwalifikowany personel. Jeśli zakładamy żłobek, to sami jako tako nie musimy posiadać odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi, ale zatrudniany przez nas personel musi już takowe spełniać. To w jaki w sposób powinien funkcjonować żłobek szczegółowo określają przepisy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235). Jeżeli jesteśmy chcemy założyć tego typu placówkę musimy ją wpisać do rejestru żłobków prowadzonych prze prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Aby było to możliwe musimy przejść szczegółową kontrolę podczas której specjalne komisje ocenią, czy spełniliśmy wszelkie niezbędne warunki, aby móc prowadzić żłobek

Jakie warunki musi spełniać lokal?

Jeżeli chodzi i warunki jakie musimy zapewnić dziecku to powinny one być zbliżone do tych, jakie posiada ono w domu. Żłobek można więc prowadnic we własnym lokalu, o ile oczywiście spełnia on określone warunki. Można też lokal wynająć, a następnie zaadaptować go do potrzeb małych wychowanków. Na żłobek powinny składać się co najmniej dwa łatwe do utrzymania w czystości i gwarantujące odpowiednia higienę pomieszczenia. Powinny one być pomalowane nietoksycznymi, zmywalnymi farbami oczywiście w atrakcyjnych dla dzieci kolorach. Niezbędne jest także odpowiednie umeblowanie – z racji na wiek maluchów, którym musi zostać zapewniony odpowiedni odpoczynek będą to przede wszystkim łóżeczka, ale też przewijaki, szafki, stoliczki, krzesełka itd.

Niezbędny, wykwalifikowany personel

Samym pomieszczeniem jednak nie zapewnimy dzieciom odpowiednich warunków. Koniecznie musimy więc zatrudnić wykwalifikowany personel, który będzie sprawował nad dziećmi opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą oraz dbał o właściwą organizację czasu dzieci, kładąc duży nacisk przede wszystkim na zabawę z elementami edukacyjnymi. W skład tego personelu będą więc wchodzić położne, pielęgniarki, opiekunki i nauczycielki (lub nauczyciele) wychowania przedszkolnego. Zgodnie przepisami na jedną opiekunkę może przydać maksymalnie ośmioro dzieci. Jeżeli planujemy więc przyjąć około 20 dzieci, to koniecznie musimy zatrudnić co najmniej 3 osoby do sprawowania opieki nad nimi. Ponadto będziemy musieli zatrudnić także dyrektora palcówki, który będzie odpowiadał za jej zarządzanie. Musi to być osoba, która będzie posiadała predyspozycje i kwalifikacje do pracy z dziećmi. Osoba, która zajmuje stanowisko dyrektora powinna posiadać wykształcenie wyższe oraz co na najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, ewentualnie wykształcenie średnie poparte pięcioletnim doświadczeniem. Nie może w przeszłości lub obecnie być pozbawiona prawa opieki na dziećmi, nie może być karana ani nie może toczyć się wobec niej postępowanie sądowe. Swoją osobą musi ona bowiem dawać gwarancję należytej opieki na dziećmi.

Co powinno zostać zapisane w statucie?

Żłobek podobnie jak przedszkole, szkoła czy inna instytucja tego typu musi posiadać swój statut. W statucie tym musimy szczegółowo określić cele i zadania naszej placówki oraz to w jaki sposób zamierzamy je realizować, mając na względzie przede wszystkim zapewnienie właściwej opieki, rozwoju i edukacji pozostawionym pod naszą opieką maluchów. Statut określa też na jakich zasadach będzie działał dana palcówka, więc co będzie decydowało o przyjęciu dziecka do żłobka, z jakimi opłatami będzie się wiązał jego pobyt, w jakich godzinach i dniach będzie otwarty żłobek. Dziecko pod opieką w żłobku może pozostawać przez 10 godzin. W uzasadnionych przypadkach, za dodatkową opłatą można ewentualnie ten pobyt przedłużyć. Do żłobka są przyjmowane dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat.

Jaki to koszt?

Koszty związane z założeniem i prowadzeniem żłobka to przede wszystkim koszty związane z zakupem lub wynajęciem odpowiedniego lokalu i zaadoptowaniem go do potrzeb dzieci. Kolejne koszty to koszty związane z zatrudnieniem niezbędnego personelu. Przy wspomnianej wcześniej 20-osobowej grupie dzieci będziemy musieli zatrudnić minimum 3 osoby. Do tego dochodzi jeszcze posada dyrektora. Inne koszty to koszty związane z zapewnieniem podopiecznym wyżywienia, opieki pielęgnacyjnej, materiałów edukacyjnych itd. Do tego dochodzą jeszcze wydatki związane z użytkowaniem lokalu, a więc rachunki za czynsz, wodę, światło, prąd, gaz, wywóz śmieci itd.

I jaki z tego zysk?

Na jakiej wysokości zysk możemy liczyć w przypadku żłobka? Nie jest to może kwota oszałamiająca, ale za to dosyć pewna i stabilna. Zysk z jednej strony pochodzi od opłat wpłacanych przez rodziców dziecka. Sumę takiej opłaty musimy więc przemnożyć przez ilość podopiecznych. Opłaty wahają się w granicach 500-1200zł miesięcznie. Ponadto możemy się ubiegać o dotacje celowe na koszty utrzymania dziecka w urzędzie gminy. Dotacja taka może wynosić maksymalnie 50% kosztów utrzymania. Jest więc z pewnością odczuwalną pomocą.

Dodaj komentarz