Sprzedaż obwoźna

Dla wielu Polaków ulubioną formą spędzania wakacji jest pobyt na własnej działce – położonej najczęściej w bliskim sąsiedztwie miasta. Z tej formy wypoczynku wyjątkowo chętnie korzystają renciści i emeryci, którzy w początkach czerwca opuszczają domowe pielesze, by powrócić do nich z nastaniem jesieni. Podmiejska działka jest również ulubionym miejscem wypoczynku dla rodzin z malutkimi dziećmi, które źle znoszą wielogodzinne podróże. Wiele młodych małżeństw decyduje się na „wczasy na działce”, gdyż stanowi ona bardzo praktycznie rozwiązanie – jedno z rodziców dojeżdża na weekend, drugie opiekuje się na działce maluchem.

Jednak bardzo często pobyt na podmiejskim letnisku wiąże  się z kłopotami aprowizacyjnymi (w najbliższej okolicy nie ma żadnych sklepów, w których można kupić podstawowe artykuły spożywcze). Długa wędrówka do najbliższej placówki często staje się dla osób starszych i mam z małymi dziećmi prawdziwą gehenną, która potrafi zepsuć najlepszy nawet urlop.

Pozwolenia

Prowadzenie sprzedaży obwoźnej musi respektować wymogi prawa unijnego dotyczące sposobu wprowadzania żywności do obrotu. Przedsiębiorca musi więc zgłosić działalność we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Sanepidu. Prowadzenie sprzedaży bez zgody władz sanitarnych może skutkować karą grzywny.

Na szczęście, przepisy dotyczące sprzedaży obwoźnej nie są tak restrykcyjne, jak przepisy dotyczące innych placówek gastronomicznych. Stwierdzają jedynie, iż użyty do przewozu żywności samochód musi być w dobrym stanie technicznym, zaś jego wnętrze musi być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby umożliwić właściwe czyszczenie i dezynfekcję. Ponadto środki spożywcze należy przewozić w taki sposób, by wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia sprzedawanej żywności (czyli w opakowaniach zbiorczych, pojemnikach oraz lodówkach).

Aby prowadzić handel obwoźny na określonym terenie, należy również uzyskać zgodę właściciela gruntów i zawrzeć z nim umowę cywilnoprawną. W umowie powinny zostać wyznaczone miejsca, w których przedsiębiorca może prowadzić handel. Jeśli więc zamierzamy prowadzić sprzedaż obwoźną np. na terenie ogródków działkowych, musimy zawrzeć umowę z zarządcą terenu, czyli zarządem.

Sprzedaż

Pamiętajmy, iż nie możemy jednocześnie handlować artykułami spożywczymi i przemysłowymi, a jeśli zamierzamy sprzedawać również alkohol (np. piwo), musimy zdobyć oddzielne pozwolenie (koncesję).

Ze względu na marże najbardziej opłacalna jest sprzedaż napojów i słodyczy, jednak w ofercie naszego mobilnego sklepu powinniśmy również umieścić podstawowe produkty spożywcze: chleb, mleko, masło, makarony, sól, cukier, przyprawy itp. Jeśli dysponujemy na tyle dużym pojazdem, iż zmieszczą się w nim lodówki samochodowe, możemy również sprzedawać wędlinę.

Ważne! Przed rozpoczęciem właściwej działalności zadbajmy o odpowiednią reklamę i rozwieśmy w okolicy kolorowe plakaty informujące mieszkańców o nowej usłudze (należy podać stałe godziny przyjazdu i określić miejsce, w którym zawsze będzie stał samochód).

Dodaj komentarz