Zarządzanie realizacją usług

Coraz częściej pojawiają się specjalne rozwiązania informatyczne dla firm świadczących usługi serwisowe. Firma Streamsoft, producent systemu ERP Streamsoft Prestiż, proponuje do tego celu, specjalny moduł Serwis.

System ERP Streamsoft Prestiż jest zintegrowanym zbiorem modułów, obsługującym wszystkie ważne procesy biznesowe firmy, niezależnie od branży. Polecany jest firmom poszukujących innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań. Wdrożony system dopasowuje się do warunków firmy i ewoluuje wraz z jej rozwojem. Wśród modułów Streamsoft Prestiż znajduje się moduł Serwis, który spełnia wymagania tych firm, dla których usługi serwisowe stanowią o sposobie działania przedsiębiorstwa.

Aplikacja idealnie sprawdzi się w firmach z różną działalnością serwisową: od warsztatów samochodowych, przez serwisy komputerowe po dowolną specjalizację z dowolnym rodzajem sprzętu. Użytkownicy wykorzystujący moduł Serwis Streamsoft Prestiż są w stanie zapewnić sobie szybki dostęp do wielu niezbędnych informacji, związanych z określoną działalnością serwisową, czym ułatwiają sobie codzienną pracę przy obsłudze zleceń. Moduł przyczynia się do efektywniejszej organizacji pracy własnej.

Narzędzie jest w pełni zintegrowane z modułem Handlowo-Magazynowym systemu Streamsoft Prestiż. Główną tego zaletą jest automatyzacja wszelkich procesów wystawiania dokumentów. Dzięki temu możliwe jest wydawanie papierów np. ze zleceń napraw, dokumentów sprzedaży czy dokumentów magazynowych. Pozwala to na szczegółową analizę pracy każdego serwisanta.

Dzięki modułowi Serwis możliwe jest prowadzenie słownika serwisowanego sprzętu z definiowaniem dowolnych cech, definiowanie określonych rodzajów zleceń serwisowych, czy prowadzenie ewidencji nadmienionych zleceń z możliwością filtrowania i szukania. Aplikacja usprawnia działalność serwisową w zakresie przyjęcia sprzętu do serwisu, drukując stosowny dokument. Ponadto, wystawia istotne dokumenty np. WZ powiązane ze zleceniem serwisowym, a korekty do faktur rozliczających zlecenie można wprowadzać w łatwy sposób. Pomaga w prowadzeniu list napraw powiązanych z danym zleceniem i zleceniu ich konkretnemu serwisantowi.

Dodaj komentarz