Zatrudnienie pracownika niepełnoprawnego a dotacje PFRON

Szacuje się, że tylko około 1/4 z ponad 3,3 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce ma zatrudnienie. Niestety, to bardzo słaby wynik na tle innych krajów europejskich, przykładowo w Niemczech czy Szwecji odsetek ten wynosi aż 70%. W związku z tym w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych prowadzi się specjalne programy pomocowe, które wspierają również pracodawców.

Prowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) programy pomocowe pozwalają pracodawcom na uzyskanie specjalnych dotacji mających na celu uzyskanie pieniędzy na wyposażenie stanowiska pracy oraz comiesięcznie wypłacane wynagrodzenia.

Pracodawca, który chce zdecydować się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, może uzyskać wykwalifikowanego, zmotywowanego pracownika na szereg stanowisk pracy – zarówno tych umysłowych, jak i fizycznych. Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego nie jest również tak dużym obciążeniem.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie z PFRON może ubiegać się niemalże każda firma, która spełni podstawowe wymagania. Należy pamiętać o tym, że dofinansowanie na wynagrodzenie może otrzymać tylko pracodawca, który zatrudni na umowę o pracę pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkiej, umiarkowanej lub znacznej znajdującego się w ewidencji PFRON.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • zakłady pracy chronionej

  • firmy zatrudniające do 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

  • firmy zatrudniające więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu – musi być zachowany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6% w zakładzie pracy

Ile wynoszą dofinansowania z PFRON?

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia wypłacanego przez PFRON zależna jest przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności pracownika, a także tego, czy posiada on tzw. schorzenia specjalne.

Dofinansowanie jest wyższe, gdy pracodawca zatrudni pracownika z jedną z tzw. chorób specjalnych, do których zalicza się upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję, całościowe zaburzenia rozwojowe i wady wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Gdzie można znaleźć pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością?

Pracodawcy najczęściej decydują się na wystawienie ogłoszenia o pracę, które zawiera informację dotyczącą preferencji co do niepełnosprawności kandydatów. Można również powierzyć poszukiwania pracowników z niepełnosprawnością agencjom pracy, które specjalizują się w tej branży. Nie tylko prowadzą kompleksowe działania w branży HR, ale również służą fachową pomocą związaną z formalnościami w PFRON.

W pomocy w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym oraz optymalizacji kosztów pracodawcom pomaga agencja pracy Capital Work – więcej informacji można znaleźć pod adresem http://capitalwork.pl/.

Dodaj komentarz