Czym są szkolenia KRPA?

uzależnienie od alkoholu

Alkoholizm jest jednym z największych problemów społecznych dzisiejszych czasów. Dotyka niezwykle dużej ilości osób, choć nie zawsze bezpośrednio. Czasem nawet pośredni związek może rzutować na całe życie. Właśnie dlatego powstały szkolenia KRPA pomagające w rozpowszechnieniu wiedzy na temat tego zjawiska i sposobów, dzięki którym można je ograniczać. Warto dokładnie się im przyjrzeć.

Czym są szkolenia KRPA?

Na początku warto rozwinąć akronim, którym jest KRPA. Oznacza on Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich głównym zadaniem jest promowanie rozwiązań dotyczących problemu choroby alkoholowej. Propagują życie w trzeźwości i jego zalety, jak również sprawdzają punkty sprzedaży trunków procentowych.

Szkolenia KRPA pozwalają zrozumieć istotę oraz genezę problemów alkoholowych, podając jednocześnie możliwości rozwiązań, które zostały sprawdzone zarówno w teorii, jak i praktyce.

Istotność KRPA i szkoleń, które prowadzą

Problem alkoholowy wiąże się z bardzo wieloma problemami zarówno w przypadku osób będących nim bezpośrednio dotknięte, jak i mających pośrednie doświadczenia. Rodziny, w których występuje choroba alkoholowa, bardzo często dochodzi do wielu nieprawidłowości czy nadużyć, takich jak:

  • akty przemocy fizycznej i psychicznej,
  • zaniedbywanie dzieci,
  • problemy materialne,
  • współuzależnienia,
  • nadużycia oraz deprawowanie dzieci i młodzieży.

Działanie szkoleń nie ma w zamiarze pomoc wyłącznie osobom, które są dotknięte tym problemem. Jest to też sposób na zrozumienie mechanizmów alkoholizmu, przez co będzie można wykorzystać tę wiedzę w prewencji jego występowania. W ten sposób istnieje nadzieja na zmniejszenie występowania syndromów DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika), jak również DDD (Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej). Działania te cechują się szerokimi następstwami, które mają za zadanie zredukowanie wpływu tych syndromów na przyszłe pokolenia.

Dla kogo są szkolenia KRPA?

Szkolenia KRPA najczęściej nie są skierowane do osób dotkniętych samymi problemami bezpośrednio. Zwykle odbywają się one w zamiarze doszkolenia tych, którzy na co dzień pracują z osobami uzależnionymi. W ten sposób zdobywają większą wiedzę na temat możliwości prowadzenia dialogu motywującego, jak również w zakresie szybszego rozpoznawania objawów i trudności, które są nieuniknione.

Zdarza się jednak, że szkolenia przeprowadzone są również u osób odczuwających potrzebę większej wiedzy na ten temat z powodów prywatnych – same boją się skutków choroby alkoholowej lub podejrzewają u siebie lub bliskich ten problem. W tym przypadku szkolenia są obszerniejsze i zahaczają również o aspekty, o których specjaliści już doskonale wiedzą.

Osoby uczestniczące w szkoleniu dowiadują się m.in. o:

  • samej chorobie i jej wpływie na życie człowieka,
  • objawach oraz przyczynach jej występowania,
  • formach pomocy i sposobach leczenia,
  • szansach wsparcia osób, których problem dosięga pośrednio.

Jak widać, szkolenia KRPA są niezwykle przydatne w rozpowszechnianiu wiedzy o problemie alkoholowym. Edukacja ma w zamiarze zmniejszyć, a z czasem zniwelować tę chorobę oraz jej skutki do jak najniższego poziomu.

Komentarze są wyłączone.