Systemy zarządzania jakością w biznesie

Gdybyśmy mieli podać jedno słowo, które najlepiej charakteryzuje współczesny szeroko pojęty rynek, byłoby to słowo „konkurencja”. Bez względu na to, jaką branżę byśmy rozpatrywali, każda firma, jeśli chce zaistnieć, musi przebić się przez wiele firm konkurencyjnych, działających zarówno na rynku lokalnym, jak i bardziej ogólnym. A jak można to uczynić? Oczywiście bardzo ważnym kryterium jest kształt oferty oraz ceny, jednak klienci zwracają jednocześnie dużą uwagę na jakość oferowanych usług oraz produktów.

Wysoka jakość, wydajność, efektywność – to są te cechy, które mają kluczowy wpływ na sukces firmy. Dlatego też coraz częściej zarówno w małych, jak i w dużych firmach wdraża się specjalne Systemy Zarządzania Jakością. Pozwalają one kontrolować efekty oraz jakość pracy, zapewniając maksymalne możliwe zyski. Najważniejsze jest to, że wszystkie te systemy tworzone są indywidualnie, a ich projekt poprzedzony jest szczegółową analizą sytuacji i potrzeb konkretnej firmy. Dzięki temu można mieć pewność, że zastosowany System Zarządzania Jakością okaże się funkcjonalny i przyniesie tym samym faktyczne korzyści. Proces projektowania i wdrażania takiego systemu może trwać nawet kilka lat, a jednym z ważniejszych jego celów jest przygotowanie do Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, dzięki której firma uzyskuje pisemny certyfikat gwarantujący spełnienie jakościowych norm prawnych oferowanych usług, procesów czy wyrobów.

Systemy Zarządzania Jakością można stosować w każdej branży. Na rynku wyróżnia się wiele takich systemów, które wbrew pozorom nie są tak do końca gotowe – są pewnym szablonem o określonych cechach, który dostosowuje się do potrzeb konkretnej firmy. Tym samym godny polecenia jest system IRIS, który został stworzony z myślą o kontroli jakości w przemyśle kolejowym, system RAMS, który ma na celu badanie oferowanych przez firmę wyrobów pod kątem ich bezpieczeństwa, niezawodności czy też dostępności na rynku. Wartym polecenia jest także System Zarządzania Jakością 1CC, który także skutecznie prowadzi do certyfikacji produktów i usług proponowanych w firmie korzystającej z tego rozwiązania.

Spróbujmy odpowiedzieć sobie szerzej na pytanie, dlaczego warto wdrażać w swojej firmie System Zarządzania Jakością? Zacznijmy od tego, że to rozwiązanie jest korzystne zarówno dla małych, jak i dla dużych firm. A wśród korzyści znajduje się dużo więcej niż tylko certyfikacja produktów i usług, choć niewątpliwie jest ona bardzo ważna. Zalety wynikające ze stosowania takiego systemu można podzielić na takie, które mają miejsce wewnątrz firmy, jak i na korzyści zewnętrzne. Przyjrzyjmy się tym dwóm kategoriom.

Wśród korzyści wewnętrznych niewątpliwie duże znaczenie ma zwiększona motywacja pracowników, a tym samym ich bardziej wydajna praca. Wynika to z wprowadzenia niezbędnych szkoleń oraz z bardziej optymalnego rozdzielenia obowiązków. Ponadto firma staje się dużo lepiej zorganizowana i skuteczniej zarządzana, a tym samym obserwuje się dużo mniej strat jakościowych. Często też zdarza się, że wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością jest dopiero początkiem nowoczesnych zmian w biznesie firmy. Kolejnym krokiem może okazać się wprowadzenie i integracja systemów związanych z BHP, polityką socjalną firmy, finansami, bezpieczeństwem, ochroną danych i innymi dziedzinami.

Jednak to zewnętrzne korzyści mają dla firm kluczowe znaczenie podczas podejmowania decyzji o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością. W tej kategorii zalet największą rolę odgrywa dostosowanie jakości oferowanych produktów i usług do oczekiwań i potrzeb klientów (zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym oraz zagranicznym), spełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie do jakości produktów i usług, ponadto wyraźnie zmniejsza się ryzyko działalności, co ma duże znaczenie np. w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy.

Systemy Zarządzania Jakością coraz częściej są wdrażane nie tylko w prywatnych firmach, ale i nawet w instytucjach państwowych. Dzięki temu poprawia się m.in. przejrzystość procedur urzędowych, jakość obsługi czy nawet sposób rozpatrywania społecznych skarg.

Dodaj komentarz