Konsultant HACCP

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem unijnym wszystkie placówki związane z produkcją, dystrybucją, magazynowaniem oraz przewozem produktów spożywczych powinny mieć wdrożony system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). System ten opiera się na analizie zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą wystąpić na każdym etapie obrotu żywnością. Zadaniem audytora jest identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności, ocena ich istotności, a następnie wdrożenie działań korygujących. W praktyce audytor przeprowadza inspekcję placówki i określa tzw. krytyczne punkty kontroli, a następnie wspólnie z załogą oraz właścicielem opracowuje postępowanie zapobiegawcze. Prowadzi również szkolenia na temat systemu, opracowuje Księgę HACCP, zawierającą m.in. rozmaite instrukcje oraz procedury, wreszcie – przeprowadza okresowe kontrole, które mają wykazać, czy HACCP prawidłowo funkcjonuje – są tzw. audity wewnętrzne systemu. W praktyce audytor często też reprezentuje firmę przed władzami sanitarnymi, takim jak Sanepid czy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jak zdobyć uprawnienia

Aby uzyskać tytuł audytora, uprawniający do wdrażania i kontroli systemu HACCP, należy ukończyć specjalistyczne szkolenie zorganizowane przez uprawnioną do tego jednostkę (najlepiej, aby firma szkoleniowa posiadała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie). Kurs jest odpłatny i zakończony obowiązkowym egzaminem. W trakcie szkoleń kandydat na audytora poznaje aspekty prawne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zasady oraz techniki audytowania według międzynarodowych standardów, bierze udział w symulacji audytu oraz poznaje różnorodne zagadnienia z psychologii audytów wewnętrznych (bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, sztuka obserwacji itp.).

Co dalej

Jak w każdej innej działalności biznesowej najważniejsze dla początkującego audytora jest zdobycie odpowiednio licznego grona klientów. Aby dotrzeć do właścicieli firm działających w branży spożywczej, można zastosować kilka skutecznych sposobów:

1. Reklama internetowa – konieczne jest założenie własnej strony internetowej, najlepiej o charakterze ekspercko-doradczym, która umożliwi nam kontakt z potencjalnymi klientami. Warto również zainwestować w mailing – nowoczesną formę reklamy w postaci listów elektronicznych. Mailing pozwalana na precyzyjne dotarcie z ofertą do tych odbiorców, którzy autentycznie mogą być zainteresowani naszymi usługami (po wykupieniu dostępu do bazy danych i uruchomieniu opcji automatycznego wysyłania jesteśmy w stanie rozesłać dziennie kilka, a nawet kilkanaście tysięcy takich ofert).

Warto również powalczyć o klientów na internetowych forach związanych z branżą spożywczą. Jeśli pozwala na to regulamin, możemy umieszczać na nich linki prowadzące na naszą stronę lub wystąpić w roli eksperta udzielającego cennych porad (a przy okazji dyskretnie reklamować własną firmę).

2. Bezpośrednie kontakty z klientami – można również wykonać firmowe ulotki, które powinny trafić do wytypowanych przez nas punktów gastronomicznych, hurtowni spożywczych oraz sklepów.

Dodaj komentarz