Kim jest radca prawny i jaki jest zakres jego usług?

Radca prawny jest wolnym zawodem zaufania publicznego. Od adwokata różni się tym, że nie może pełnić roli obrońcy w postępowaniu w sprawach przestępstw skarbowych lub w postępowaniu karnym. Radca prawny jest ponadto w stanie wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy, a nie tylko jako wspólnik spółki lub właściciel indywidualnej działalności gospodarczej. Z radcą prawnym zawrzeć można umowę o pracę, natomiast z adwokatem – wyłącznie umowę cywilnoprawną. Usługi radcy prawnego realizowane są w wielu różnych dziedzinach.

Zakres usług kancelarii prawnej

Obowiązkiem radcy prawnego jest świadczenie merytorycznej pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Udziela im różnego rodzaju porad prawnych, a także zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych, pism procesowych, regulaminów czy statutów. Opiniuje kontrakty i umowy, a także odpowiada za ich formułowanie. Dobry radca prawny jest w stanie reprezentować klientów w rozmaitych negocjacjach i mediacjach, jak również postępowaniach pojednawczych, sądowych oraz administracyjnych. Radca prawny bardzo często współpracuje z innymi podmiotami, m.in. kancelarią komorniczą, adwokacką, notarialną czy doradztwa podatkowego. Dzięki temu jest w stanie zapewnić bardziej kompleksową obsługę prawną.

Prawo cywilne i prawo pracy 

Radca prawny zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z prawem cywilnym, dotyczącymi m.in. nieruchomości, prawa spadkowego, zobowiązań umownych czy ubezpieczeń. Świadczy kompleksową pomoc ofiarom poszkodowanym w wyniku błędów w sztuce medycznej czy wypadków komunikacyjnych. Oferuje wsparcie w sprawach wymierzanych przeciwko ubezpieczycielom, a także zapewnia profesjonalną obsługę zakładów ubezpieczeń. Wiele kancelarii jest w stanie udzielić pomocy w uzyskaniu odszkodowania za odwołany rejs lotniczy. Obsługiwane jest ponadto prawo pracy oraz ubezpieczenia społeczne, na przykład w sprawach dotyczących stosunku pracy, wypowiadania i zawierania umów o pracę, wypadków przy pracy czy też spraw związanych z decyzjami KRUS i ZUS. U radcy prawnego zasięgnąć można opinii także na temat ochrony i realizacji praw autorskich i prawa konsumenckiego, sporządzania umów licencyjnych czy rozwiązywania spraw wynikających z gwarancji i rękojmi.

Prawo handlowe, rodzinne, administracyjne

Radca prawny jest w stanie zaoferować stałą obsługę prawną, przede wszystkim w zakresie działalności gospodarczej, windykacji należności, rejestrowania spółek i przeprowadzania zmian w rejestrach czy dochodzenia roszczeń z umów handlowych. Usługi radcy prawnego uwzględniają także prawo rodzinne i opiekuńcze. Wielu radców specjalizuje się w sprawach rozwodowych czy sprawach o alimenty, a także regulacji władzy rodzicielskiej oraz kontaktów. Istotną kwestią jest prawo administracyjne. Klienci radcy prawnego reprezentowani mogą być przed sądami administracyjnymi o różnym zasięgu. Kancelarie nierzadko specjalizują się także w prawie budowlanym, prawie wykroczeń, prawie podatkowym, prawie spółdzielczym czy prawie medycznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na kancelariamarczak.pl.

Dodaj komentarz