Skup złomu

Przyjęcie przez Polskę obowiązujących w Unii regulacji prawnych stworzyło podwaliny pod dynamiczny rozwój branży zajmującej się skupem, separacją i odzyskiem metali. Jeszcze kilkanaście lat temu zepsutą pralkę lub lodówkę można było wyrzucić na śmietnik lub wystawić przed domem i całkowicie zapomnieć o jej istnieniu. Jednak po wprowadzeniu w 2005 roku zakazu pozostawiania tego typu sprzętów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, takie rozwiązanie zostało pod karą grzywny zabronione. Dziś, jeśli chcemy się pozbyć niepotrzebnych bądź zużytych urządzeń – musimy zadzwonić po firmę, która zajmuje się recyklingiem lub samemu odwieźć urządzenie do składnicy złomu.

Warto w tym miejscu dodać, iż współczesne składnice zajmują się nie tylko utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzą również skup metali żelaznych i kolorowych, są odbiorcami powstałych w procesie produkcji metalowych odpadów, przeprowadzają kasację uszkodzonych samochodów, niekiedy również zajmują się rozbiórkami i wyburzeniami.  Tak szeroki zakres usług zapewnia firmie wysoką rentowność i umożliwia osiągnięcie wysokich dochodów.

Zakładamy firmę

Firmy zajmujące się recyklingiem są odpowiedzialne za zbiórkę, skup, magazynowanie, odzysk i dostarczanie surowca do odbiorców. W trakcie tego procesu firma musi spełniać szereg restrykcyjnych wymogów, narzuconych jej przez polskie i unijne prawo.

Aby otworzyć składnicę, należy zdobyć komplet pozwoleń na prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej (m.in. zezwolenie właściwego dla miejsca zamieszkania Prezydenta miasta, opinię sanepidu oraz decyzję środowiskową). Zezwolenie zawiera listę odpadów (wraz z kodami), które mogą być przez przedsiębiorcę zbierane i transportowane, a także miejsce i sposób ich magazynowania oraz wytyczne w sprawie ewidencjonowania zbieranych i transportowanych odpadów (warto w tym miejscu przypomnieć, iż właściciel składnicy złomu musi regularnie sporządzać zbiorcze zestawienia i przekazywać je właściwemu marszałkowi województwa).

Punkt składowania odpadów musi ogrodzony, zaś odpady odpowiednio posegregowane, zabezpieczone i opisane. Konieczną inwestycją są więc różne kontenery oraz pojemniki, a także waga, oraz sprzęt do cięcia metalu. Należy również dysponować pojazdem umożliwiającym bezpieczny dla otoczenia transport złomu.

Właściciel firmy recyklingowej musi prowadzić działalność w oparciu o liczne przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Ich pełny wykaz można znaleźć na stronie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Strona zawiera również aktualne notowania metali na LME oraz tabele porównawcze złomu brązu, mosiądzu, miedzi, cynku, metali szlachetnych, żelazostopów.

Opłacalność

Trudno jednoznacznie określić rentowność przedsięwzięcia, gdyż zależy ona od ilości i jakości zbieranych odpadów oraz aktualnych cen metali na rynku. Najbardziej opłacalny jest recykling odpadów przemysłowych oraz utylizacja zniszczonych samochodów.  Jednak niezależnie od tego, czy firma skupuje złom od indywidualnych czy też instytucjonalnych klientów, musi aktywnie o nich zabiegać i w różny sposób reklamować swoje usługi (w tej branży własna strona internetowa jest absolutną koniecznością).

Dodaj komentarz