Usługi detektywistyczne

Masz wrażenie, że Twój wspólnik defrauduje majątek firmy? Ktoś z Twoich bliskich zaginął, a policja nie może go odnaleźć? Chcesz zdobyć pewność, że Twoje dziecko nie zażywa narkotyków, a Twój współmałżonek Cię nie zdradza? Jeśli odpowiedź brzmi „tak” – wynajmij prywatnego detektywa, który pomoże Ci ustalić prawdę.

Jak dowodzą statystyki, Polacy coraz chętniej korzystają z pomocy profesjonalistów zajmujących uzyskiwaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji. Z usług agencji detektywistycznych korzystają dziś zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. Dla wielu z nich pomoc detektywa jest ostatnią deską ratunku, umożliwiającą pozytywne rozwiązanie trudnych, życiowych problemów.

Funkcjonujące już w Polsce agencje detektywistyczne oferują bardzo szerokie spectrum usług. Są to między innymi: analiza wiarygodności firm – kontrahentów, odzyskiwanie utraconych danych, sprawy rozwodowe, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się, wykrywanie kamer i podsłuchów w miejscu zamieszkania, kontrola bezpieczeństwa dzieci, testy na ojcostwo. Wiele agencji oferuje również pomoc w trakcie śledztwa prowadzonego przez policję i prokuraturę (weryfikację dowodów i wykonanie ekspertyz kryminalistycznych), a także doradztwo w sprawach karnych i cywilnych. Ustalanie danych jest połączone z profesjonalną obserwacją obiektów i osób, zaś po rozwiązaniu sprawy klient otrzymuje dokładny raport wraz z dokumentacją filmową i fotograficzną. Ponieważ świadczone przez biuro usługi są usługami dość specyficznymi, cena konkretnego zlecenia jest ustalana indywidualnie.

Jak zostać detektywem?

Ustawa z 2001 roku o usługach detektywistycznych stanowi, iż prowadzenie działalności polegającej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach jest

działalnością regulowaną i wiąże się z dopełnieniem następujących formalności:

– przedsiębiorca musi posiadać polskie obywatelstwo, ukończone 21 lat i i przynajmniej średnie wykształcenie,

– posiadać licencje detektywa (może ją posiadać ustanowiony przez niego pełnomocnik),

– być wpisany do rejestru działalności detektywistycznej, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– nie może być wcześniej karany ani wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Kolejnym wymogiem umożliwiającym otworzenie agencji detektywistycznej jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Warto w tym miejscu dodać, iż zdobycie licencji wiąże się z koniecznością zdania dwustopniowego egzaminu, a także wniesieniem opłaty za egzamin i za wydanie licencji. Egzamin jest przeprowadzany przez Komendanta Głównego Policji i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Terminy egzaminu oraz zakres materiału można znaleźć na  stronie http://wpa.policja.waw.pl.

Pamiętajmy, iż usługi detektywistyczne można świadczyć tylko i wyłącznie po uzyskaniu licencji i wpisu do rejestru, w przeciwnym razie może nam grozić odpowiedzialność karna.

Dodaj komentarz