Zostań buchalterem – to się opłaca

Jeśli lubisz liczenie i nie przeraża cię gąszcz ciągle zmieniających się przepisów, to możesz się zastanowić nad założeniem biura rachunkowego. Wprawdzie jest już ich całkiem sporo, jednak nawet nowe instytucje tego typu znajdują klientów. Związane jest to z tym, że coraz więcej osób otwiera własną działalność gospodarczą, która wiąże się z prowadzeniem księgowości. Większość z nich nie zna się na księgowości i nie zamierza się tym osobiście zajmować. Ponieważ niewielka działalność nie przynosi z reguły ogromnych zysków,windykacja raczej takie firmy nie zatrudniają własnych księgowych, a powierzają prowadzenie księgowości wyspecjalizowanym instytucjom, czyli tzw. biurom rachunkowym.

Założenie biura jest całkiem proste

Jeszcze do niedawna, aby założyć biuro rachunkowe trzeba było mieć specjalne uprawnienia, potwierdzone certyfikatem księgowego, wydawanym przez Ministerstwo Finansów. Od sierpnia 2014 r. nie ma już takiego wymogu. Biuro może założyć praktycznie każdy, kto spełnia następujące warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest niekarany w zakresie przepisów dotyczących finansów i rachunkowości oraz ma wykupione ubezpieczenie OC.

Wydaje się jednak, że zakładanie biura rachunkowego bez niezbędnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości nie jest najlepszym pomysłem, chyba że zatrudnimy niezbędnych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Brak wiedzy i doświadczenia będzie skutkował z reguły błędami, co szybko zrazi do naszego biura klientów. Odzyskanie zaufania będzie bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe.

Aby otworzyć biuro rachunkowe, trzeba najpierw zarejestrować działalność gospodarczą. Obecnie wystarczy udać się do właściwego urzędu gminy lub miasta, gdzie we właściwej komórce zgłaszamy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Musimy podać swoje podstawowe dane osobowe oraz zakres planowanej działalności. Jeśli jesteśmy posiadaczem certyfikowanego podpisu elektronicznego, to możemy samodzielnie zarejestrować naszą działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następnie musimy uzyskać numer REGON w Urzędzie Statystycznym oraz zgłosić naszą nową firmę do ZUS-u i urzędu skarbowego. Obligatoryjnym wymogiem dla każdego, kto chce prowadzić biuro rachunkowe jest wykupienie ubezpieczenia OC na kwotę 10 tys. euro. Wykupienie ubezpieczenia jest zabezpieczeniem, gdybyśmy musieli odpowiadać za szkody, jakich doznała rozliczana przez nas firma z powodu naszego błędu.

Co powinno oferować nasze biuro

Biuro rachunkowe może zaoferować swoim klientom sporo różnych usług, które są niezbędne przedsiębiorcom, aby prawidłowo i zgodnie z prawem prowadzić biznes. Z reguły główną i podstawową usługą jest prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych dowodów księgowych. Jednak często biura oferują o wiele szerszy zakres usług. Księgowi, którzy pracują w biurze wykonują okresowe sprawdzanie rzeczowego stanu aktywów i pasywów oraz przeprowadzają ich wycenę. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują bardzo ważne informacje o stanie ich firmy. Biura sporządzają też sprawozdania finansowe. Bardzo często gromadzą dowody księgowe i pozostałą niezbędną dokumentację, pełniąc rolę swego rodzaju archiwum. Zwykły Kowalski może przyjść i zlecić biuru sporządzanie deklaracji podatkowej, co jest ważne szczególnie dla osób, które mogą mieć odpisy podatkowe. Biura udzielają porad w zakresie podatków i rachunkowości.

Jeśli mamy już biuro rachunkowe, to warto pomyśleć o rozszerzeniu naszej działalności i zaproponowanie usługi rachunkowości w Internecie. Takie połączenie usług daje możliwość zwiększenia liczby klientów. Nowoczesne środki przekazywania danych pozwalają przesyłać wszystkie dokumenty do wirtualnego biura, bez potrzeby wizyty w rzeczywistym biurze. To doskonałe rozwiązanie przede wszystkim dla klientów, którzy mają mało czasu i nie chcą go tracić na wizyty w biurze rachunkowym. Mogą bowiem zlecić prowadzenie swojej dokumentacji o wygodnej dla nich porze i wtedy też wysłać niezbędne dokumenty. Ma też możliwość konsultacji i zapytania fachowców.

 

Dodaj komentarz