Sianie zboża po zbożu

zbozeNie każdy rolnik zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo łatwo można doprowadzić do zmęczenia gleby. Trzeba pamiętać o tym, że istnieją granice udziału roślin kłosowych w strukturze wszystkich zasiewów. Jeśli mówimy o roślinach kłosowych to mamy tutaj na myśli także kukurydzę, gdyż ona także zaliczana jest do zbóż. Należy o tym pamiętać. Jeśli chodzi o samo zjawisko zmęczenia gleby to polega ono przede wszystkim na tym, że w glebie stopniowo zaczyna brakować składników pokarmowych. To natomiast będzie prowadziło do występowania grzybów na liściach i kłosach. Przez to zmniejszy się i to w sposób znaczny ilość plonów. Ogromnym zagrożeniem dla roślin, które będą rosły w takiej ziemi będzie także występowanie zagrożenia ze strony chwastów oraz wszelkiego rodzaju traw rosnących w pobliżu. Chwasty oraz inne rośliny zabierają zbożom wodę, a także światło oraz wszelkiego rodzaju składniki pokarmowe. Jeśli chodzi o górną granicę udziału zbóż w płodozmianie to zazwyczaj jest to 60 procent. Jest to wysoki udział, jednak nie będzie on wywoływał żadnych negatywnych skutków, o ile zachowa się właściwą kolejność w rotacji.

Oczywiście zdarza się także tak, że sianie zboża po zbożu będzie lepsze niż sianie zboża po roślinie liściastej. Czasami tak bywa. Dzieje się tak na przykład w przypaku pszenicy ozimej oraz owsu. Jeśli wcześniej w ziemi rósł owies to wówczas pszenica ozima może wydać większy plon. Warunkiem jest tutaj dobra gleba oraz odpowiednie nawożenie. Niektórzy myślą, że przenicę powinno siać się raczej po burakach. Jednak po owsie plon także może być zadowalający. Bardzo korzystną kombinacją jest także kombinacja owies, przenica ozima, żyto. Sporych plonów można spodziewać się również po kombinacji owies, żyto, żyto, jęczmień ozimy. Oprócz tego warto zastanowić się również nad kombinacją kukurydza, jęczmień ozimy, owies, owies. Tutaj także rolnik powinien być zadowolony. W kombinacji owies, pszenica warto wiedzieć, że roślina następcza wykorzystuje maksymalnie swój potencjał. W przypadku układu odwrotnego, roślina powinna zareagować tak samo. W przypadku żyta i przenicy warto wiedzieć, że można go wysiać obojętne kiedy. Dla jęczniemia ozimego najlepiej wcześniej zastosować żyto.

Jak widać zboże po zbożu siać można i można uzyskać naprawdę dobre efekty. Nie trzeba trzymać się twardej zasady, że jak siać zboże to tylko po roślinie liściastej. Rolnictwo, które stanowi jeden z najważniejszych działów gospodarki na całym świecie, jest już znacznie mądrzejsze niż kilkadziesiąt lat temu. Trzeba pamiętać o tym, że cechują je wysokie nakłady, duży stopień mechanizacji, nawożenie, nawadnianie, nowe technologie oraz specjalizacje. Dzięki temu wszystkiemu można otrzymywać duże zbiory z jednego hektara. Można stosować rolnictwo ekstensywne lub te rolnictwo intensywne. Te pierwsze zwane jest także rolnictwem tradycyjnym. Drugie jest rolnictwem wysokotowarowym, które ukierunkowane jest przede wszystkim na wysokość nakładów, ilość plonów. Rolnictwo z biegiem lat przeżyło niesamowitą metamorfozę.

 

Dodaj komentarz